Ansiomerkkisääntö ja -saajat


Länsigöötanmaanpystykorvat -Västgötaspetsen ry:n ensimmäiset ansiomerkit jaettiin vuonna 2001 yhdistyksen täyttäessä 10 vuotta. Sen jälkeen merkkejä on jaettu vuosittain eri tavoin ansioituneille yhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille, jotka ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet yhdistyksen toimintaa tai rodun etua hyödyttävästi. Merkki myönnetään samalle henkilölle vain yhden kerran.


Ansiomerkki on perustettu edistämään jäsenten kaikenmuotoista toimintaa rodunjalostuksen ja rotuun ja yhdistykseen liittyvien tehtävien sekä harrastustoiminnan järjestämisen hyväksi. Ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka aktiivisella toiminnallaan on edesauttanut yhdistyksen päämäärien toteutumista.
 
Merkin avulla yhdistys voi osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan jäsenilleen sekä myös yhdistykseen kuulumattomille rodun hyväksi toimineille henkilöille.
 
Merkkiä myönnettäessä ansioksi lasketaan toiminta yhdistyksen johtokunnassa tai toimikunnissa sekä toiminta jalostustarkastusten, näyttelyiden, kokeiden ja kilpailujen tai erilaisten rodun piirissä tapahtuvaan harrastustoimintaan liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistyössä. Lisäansioksi voidaan yhdistyksen jäsenelle lukea toiminta muissa kenneljärjestöissä sekä palkintotuomaritehtävissä. Ansioita arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan monipuolisuuteen, laatuun ja pitkäkestoisuuteen.
 
Sääntö on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 24.2.2009.
 
Ansiomerkki voidaan myöntää:
  • Jäsenelle, jonka yhdistyksen johtokunta on nimennyt yhdistyksen kunniajäseneksi
  • Jäsenelle, jolle Suomen Kennelliitto on myöntänyt Vuolasvirta-palkinnon
  • Jäsenelle, jonka pitkäkestoinen työpanos rodun ja yhdistyksen hyväksi arvioidaan erittäin ansiokkaaksi (esim. johtokunta- tai toimikuntatyöskentelyä vähintään kuuden vuoden ajan)
  • Jäsenelle, joka johtokunnan harkinnan mukaan on erittäin ansioitunut joillain muilla kuin edellä mainituilla tavoilla
  • Yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt ansiokasta yhteistyötä yhdistyksen kanssa
  • Ensimmäistä kertaa rodun erikoisnäyttelyssä arvostelleelle ulkomuototuomarille.
 
Jaetut ansiomerkit
 
2001
Cederlöf Karin
Dolmatoff Katariina
Dolmatoff Marianne
Herva Pia
Kahlman Inga
Koskinen Mikko
Lehtinen Sari
Sundin Ewa
Wallin Per-Erik
Vanhanen-Laakso Riitta

2002
Anttila Helena
Persson Moa
Sundgren Tuulia

2003
Laamanen Anne
Liljeqvist Liz-Beth
Männistö Päivi
 
2004
Ojanen Anne
Bayliss Jacqui

2005
Järvenpää Minna
Kaimio Iris
Mustonen Paula
Sperne Hans-Åke
Wallin Per-Erik

2006
Harris Melanie
Seppälä Johanna
Whitmarsh Anita

2007
Helenius Oili
Pirhonen Päivi
Vesiluoma Anu

2008
Darling Leonie
Hotanen Kirsi
Jonstad Karin
 
2009
Millard Christopher

2010
Törnlöv Anna
Törnlöv Nils-Arne

2011
Peacock Jackson Rosemary 

2012
Skoglund Örjan
Skalin Bo
Vuorinen Katriina

2013
Laajala Jari
Pitkänen Sari

2014
Liukkonen Tuija

2016
Påfs Maj-Len
Mäkelä Tiina
Mäkinen Maija
 
2018
Espo Juha
Kaisla Elina
Huuskonen Outi
Saari Milla
 
2019
Sevillano Annaleena
 
2021
Henttonen Maija
Honkanen Kirsi
Lehto Anni
Walder Ada
 
2022
Eerola Päivi
Johansson Karl-Erik
Liljeqvist Liz-Beth
Suomen Seurakoirayhdistys ry

2023
Drinkwater Sandra
Janetta van Iperen-Hoevens