Jalostustarkastus 6.8.2023


Yhdistys järjestää jalostustarkastuksen pääkaupunkiseudulla sunnuntaina 6.8.2023, tarkastajana Janetta van Iperen-Hoevens. Lisätietoja tulee myöhemmin.

Yhden päivän aikana voidaan tarkastaa noin 20 koiraa. Jalostustarkastus tehdään pääsääntöisesti yli 24 kk koirille, mutta jalostustarkastukseen voi kuitenkin myös osallistua 15 kk täyttänyt länsigöötanmaanpystykorva. 15–24 kk ikäinen koira arvostellaan nuorena koirana, ja sen arvostelu on voimassa, kunnes koira täyttää 3 vuotta. Yli 24 kk vanhojen koirien tarkastustuloksella ei ole määräaikaa. Koirien on oltava rokotettuja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti.

Jalostustarkastus on yksityiskohtainen koiran rakenteen tarkastaminen, mittaaminen ja dokumentointi. Tarkastuksessa otetaan kantaa myös koiran luonteeseen ja jalostuskäyttöön. Tarkastus ei ole näyttelyarvostelu eikä koirien mittaustuloksia verrata toisiinsa kilpailunomaisesti. Jalostustarkastuslausuntojen avulla yhdistys saa yksityiskohtaista tietoa gööttikantamme yksilöistä, ja nämä tiedot tulevat palvelemaan myös tulevia harrastaja- ja kasvattajasukupolvia. Omistaja saa tarkastuksesta itselleen kolmisivuisen arvostelun. Koirasta otetaan myös valokuva.

Yhdistys järjestää tavallisesti vuosittain vähintään yhden jalostustarkastuksen.