Pentuvälitys


Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja
kasvattajien pentueista veloituksetta. Kun pentue ilmoitetaan pentuvälitykseen, kasvattaja saa veloituksetta liittää yhden pennunostajan yhdistyksen jäseneksi. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 
Pentueen kasvattaja on
 • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
 • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, huolimatta siitä, oliko edellinen pentue pentuvälityksessä vai ei. Jos lomaketta ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen, vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • lonkkatulos on A, B tai C.
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
 • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
 • agressiivista, arkaa tai sairasta koiraa ei tulisi käyttää.
 • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2023 enimmäisjälkeläismäärä on 34 kpl.
 • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 • Länsigöötanmaanpystykorvien Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) vuosille 2023–2027 on esitetty seuraavasti:
  Yhdistelmien kohdalla suositellaan:
  - Kahta C-lonkkaista ei yhdistetä.
  - Sukusiitoskerroin ei ylitä 2 prosenttia KoiraNetin mukaan viidellä sukupolvella laskettuna.
  - Neljän sukupolven sukutaulussa ei ole samoja koiria.
  - Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi.

 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.

Syntyneet gööttipentueet

♦ Pentue syntynyt 28.10.2023: 4 urosta (pi) ja 1 narttu (pi) -- pennut alustavasti varattu

isä FI MVA NO SE JVA Krösaskogens Arto FI12837/20 PI 
lonkat B/B | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 | silmät ok (11/21)
välttävä paimennustaipumus

emä Wiicaritar Jänkän Porotyttö FI52630/20 PI
lonkat C/B |  selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 | silmät ok (11/22)
näyttelystä VASERT

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kasvattaja WIICARITAR
Carita Viitamäki, Ilmajoki
p. 040 8310 593, caritaviitamaki [at] gmail.comSyntyviksi odotettavat gööttipentueet

vko 50

isä Tridents Ingo FI32722/17 PI
lonkat A/A | silmät ok (2/22)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
ei paimennustaipumusta

emä Aurinkolan Faina FI54074/20 PI
lonkat C/B | kyynärnivelet 0/0 | polvet lat 1 / lat 1 | silmät ok (2/22)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
näyttelystä EH

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kasvattaja AURINKOLAN
Hanna Virtainen, Lahti
p. 050 598 7281, aurinkolan [at] gmail.com

---

vko 52

isä  FI MVA Vargaviddernas Walle Warulv FI11308/21
lonkat A/A | kyynärnivelet 0/0 | polvet 0/0 | selkä LTV0 (11/21) | silmät PHTVL/PHPV (11/21)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

emä FI EE MVA EE JMVA Adavalls Josefin Juvel
FI32393/19 PI
lonkat C/C | kyynärnivelet 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (9/23)
geenitestin tulos normaali | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
MH-luonnekuvaus suoritettu | erinomainen paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 0,98 %)

kasvattaja ADAVALLS
Ada Walder, Espoo
p. 050 354 1345, ada.walder [at] hotmail.com


Suunnitellut gööttipentueet

 


Uutta kotia etsivät göötit


Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama

Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.