Pentuvälitys


Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja
kasvattajien pentueista veloituksetta. Kun pentue ilmoitetaan pentuvälitykseen, kasvattaja saa veloituksetta liittää yhden pennunostajan yhdistyksen jäseneksi. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 
Pentueen kasvattaja on
 • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
 • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, huolimatta siitä, oliko edellinen pentue pentuvälityksessä vai ei. Jos lomaketta ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen, vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • lonkkatulos on A, B tai C.
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
 • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
 • agressiivista, arkaa tai sairasta koiraa ei tulisi käyttää.
 • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2024 enimmäisjälkeläismäärä on 29 kpl.
 • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
Suositukset pentueelle länsigöötanmaanpystykorvien jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) vuosille 2023–2027:
 • Kahta C-lonkkaista ei yhdistetä.
 • Sukusiitoskerroin ei ylitä 2 prosenttia KoiraNetin mukaan viidellä sukupolvella laskettuna.
 • Neljän sukupolven sukutaulussa ei ole samoja koiria.
 • Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi.

Pentueseurantalomake tulee palauttaa aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.

 
Lähetäthän ystävällisesti jalostustoimikunnalle (goottijaltoimikunta [at] gmail.com) pentueen tiedot. Pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutoksista voi ilmoittaa suoraan webmasterille (goottiwww [at] gmail.com). Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.

Syntyneet gööttipentueet

♦ Pentue syntynyt 23.6.20242 urosta (pi) ja 4 narttua (pi) -- pennut alustavasti varattu

isä Ruudinkeksijän Ajatuksen Voima FI29037/1PI

lonkat C/C | kyynärnivelet 1/1 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (8/21) | silmät ok (8/23)

geenitestin tulos normaali

jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

näyttelystä VASERT

emä Iraweiler Galega FI21184/19 

lonkat B/B | selkä VA0 LTV1 (1/21) | silmät ok (11/22)

geenitestin tulos kantaja

näyttelystä VASERT'

pentue KoiraNetissä (ss 0,40 %)

kasvattaja WIICARITAR

caritaviitamaki [at] gmail.com

puh. 040 831 0593Syntyviksi odotettavat gööttipentueetSuunnitellut gööttipentueet

 


Uutta kotia etsivät göötit


Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus. Ethän lähetä ilmoitusta hetken mielijohteesta, vaan harkitse tarkkaan, onko koirasta luopuminen välttämätöntä.


Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä

 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama

Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.