Minunko urokseni jalostukseen? Vinkkejä ja neuvoja uroksen omistajalle


Lyhyesti

Kasvattaja tiedustelee urosta nartulleen ja saattaa haluta nähdä uroksen. Kasvattaja ilmoittaa, milloin nartulla olisi astutusajankohta. Yleensä narttu tulee uroksen luo astutettavaksi tai sovittaessa kasvattaja ottaa uroksen mukaansa. Uroksen omistajan ei tarvitse osallistua astutukseen, mikäli ei halua.
 
Jos uroksen omistajalle koituu vaivaa astutuksesta on sopivaa maksaa “hyppymaksu”. Astutuksesta tulee täyttää kirjallinen astutussopimus ja sopia maksuista. Normaalisti astutusmaksu on 10 % rekisteröitävästä pennusta.
 
Kun pennut ovat syntyneet, maksaa kasvattaja pentumaksun uroksen omistajalle. Tämän jälkeen uroksen omistaja allekirjoittaa pentueilmoituksen. Maksuksi ei suositella otettavan “astutuspentua”.

Aiheesta tarkemmin

Riippumatta rodusta on rodun elinvoiman ja terveyden kannalta tärkeää, että jalostuksessa käytettäisiin mahdollisimman monia eri yksilöitä. Tärkeää on myös se, ettei lähisukulaisilla teetettäisi pentuja. Nämä yleissäännöt pätevät myös länsigöötanmaanpystykorviin eli kotikutoisemmin kutsuttuna göötteihin.
 
Vaikka pentulaatikossa olisi ajateltu jonkun tietyn pennun sopivan parhaiten jalostukseen, voi sen veli olla jalostuksellisesti yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi. Pennun lähisukulaisten luonne, terveys ja tutkimustulokset vaikuttavat kaikki toistensa jalostuskäyttöarvoon, mutta on myös tärkeää muistaa, että täydellistä koiraa ei ole.
 
Sopivaa urosta etsiessä kasvattaja yleensä hakee uroksesta jotakin tiettyä asiaa, ja vain dokumentoidut tiedot auttavat häntä löytämään sopivan sulhaskandidaatin. Pääsääntönä on, ettei kahta samaa vikaa tai ei-toivottua ominaisuutta yhdistettäisi toisiinsa. Rodun kannalta olisi tärkeää, että yhä useampaa urosta (ja myös narttua) käytettäisiin näyttelyissä, erilaisissa kokeissa, MH-luonnekuvauksissa ja/tai luonnetesteissä sekä virallisissa terveystutkimuksissa, jotta tietyt ominaisuudet saataisiin dokumentoitua. Lisäksi kasvattajalle, mutta myös jalostustoimikunnalle, on ensiarvoisen tärkeää tietää myös ei-dokumentoidut asiat aina yksilön perusterveydestä lähtien. Vaikka urosta ei olisi lainkaan ajateltu käytettäväksi jalostukseen, sen kaikki tulokset vaikuttavat myös sen sisarusten ja vanhempien jalostuskäyttöön. Jalostustiedustelua ei myöskään aina tule heti koiran ollessa 2-vuotias, vaan jalostuksellinen kiinnostus voi kasvattajalla herätä, mikäli uros on vielä edustava ja terve yli 5 vuotiaanakin.

Ennen astutusta/jalostuskäyttötiedustelua

Yhdistyksen pentuvälityksen ehtojen mukaan koiralla pitäisi VÄHINTÄÄN olla:
 • Lonkkatulos A–C. Lähes kaikki eläinlääkärit voivat tehdä tämän, ja suositellaan tehtävän, kun koira on vähintään 1-vuotias. Koira rauhoitetaan röntgenkuvaukseen.
 • Silmäpeilaus silmäeläinlääkärillä. Joukkotarkastuksia voidaan tehdä myös muissa paikoissa. Kysy kasvattajalta, onko hänellä tarkempaa tietoa. Silmäpeilaustuloksen saa heti.
 • Näyttelytulos 2 x erittäin hyvä tai kerran erinomainen koiranäyttelyssä. Vaihtoehtona on jalostustarkastus arvosanalla hyväksytään jalostukseen. Jalostustarkastuksia järjestetään vuosittain.
 • Koiran elinikäinen jälkeläismäärä on rajoitettu, ja se lasketaan suhteessa syntyneiden koirien määrään. Syntymätön pentue lasketaan 5 pennuksi.
Muita hyödyllisiä tutkimuksia
 • Kyynärnivelen inkongruenssi (kasvuhäiriö)
 • Polvilumpioluksaatiotutkimus
 • Selkälausunto, josta osa voidaan lausua vasta 2-vuotiaana.
 • Geenitestitulos (MyDogDNA). Gööteillä tärkeimpinä terveydellisinä tuloksista katsotaan rodun PRA-muunnos (perinnöllinen silmäsairaus), urikosuria (virtsahapon erittyvyys) sekä ulkomuotoon liittyvät valkoisuus ja pitkäkarvaisuus. Jos ominaisuus on terve, koiraa voi käyttää jalostukseen mille tahansa koiralle. Mikäli koira todetaan jonkin geenin kantajaksi, koiraa pitäisi suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain sille, jonka vastaava tulos on terve. Vielä on PRA:n suhteen mahdollista tehdä kantaja-kantaja yhdistelmiä. Laskennallisesti kantaja-kantaja-yhdistelmästä 1/4 jälkeläisistä tulee olemaan altis, 1/4 terveitä ja 1/2 kantajia eli jakautuvuus toimii samoin kuin hännän periytymisenkin suhteen. Geenitestauksella ei siis pyritä jättämään geeniltään altista (jos se on oireeton) koiraa jalostuksen ulkopuolelle, vaan huomioimaan ko. yksilön geeniperimän vaikutus jalostuksessa
 • Luonnetesti/luonnekuvaus.
 • Gööttien paimennustaipumustesti, joka pyritään järjestämään vuosittain.
Huomioithan, että näihin tutkimusajan saannista tutkimustuloksen saamiseen kuluu aikaa. Koiran saama tulos voi vaikuttaa sen jalostuskäyttömahdollisuuteen.
 
Mikäli tuot koirasi ulkomailta, kannattaa se rekisteröidä Suomen Kennelliittoon, niin saat koirasi kasvattajien tietoisuuteen.
 
Uroksesi kannattaa ilmoittaa myös yhdistyksen uroslistalle mutta huolehdithan, että tiedot siellä pysyvät ajan tasalla.
 
Millainen yhdistelmä?
2+2 on yhteensä todistetusti 4, mutta koirien kanssa eivät yhdistelmät ole aivan näin suoraviivaisia. Pohdi, minkälaiselle nartulle haluaisit antaa uroksesi. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että uros kannattaa antaa jalostuskäyttöön vain sellaiselle nartulle, jonka pentueesta olisit itse valmis ottamaan pennun. Kasvattajalta saat lisätietoa nartusta ja sen taustoista, aikaisemmista astutuksista ja jälkeläisistä. Narttuun kannattaa myös käydä tutustumassa etukäteen. Muista, että uroksen omistajana sinulla on täysi oikeus olla antamatta urostasi nartulle, joka ei miellytä, jolla ei ole mielestäsi riittäviä terveys- ja/tai koetuloksia tai suunniteltu yhdistelmä ei muuten ole mielestäsi tavoiteltava.
 
Vastuullinen kasvattaja etsii sulhaselle aina myös toisen vaihtoehdon. Vaikka urostasi pyydettäisiinkin vaihtoehtoiseksi astujaksi, se ei ole millään tavalla huono asia. Seuraavalla kerralla uroksesi saattaa ollakin se ensimmäinen vaihtoehto. Kasvattajalta kannattaa aina kysyä, miksi hän on kiinnostunut juuri sinun uroksestasi. On myös hyvä selvittää, minkälaisissa olosuhteissa pentue kasvaisi luovutusikään asti.
 
Halutessasi voit itse myös tutkia, miten rodun jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset ja suositukset mielestäsi yhdistelmässä täyttyisivät (pdf luku 6.2.). Voit myös perehtyä Kennelliiton pentueen rekisteröinnin edellytyksiin tai voit kysyä asiasta kasvattajalta tai jalostustoimikunnalta. Muista että voit aina pyytää lisätietoja ja apua jalostustoimikunnalta mikäli koet sitä tarvitsevasi.

Astutusajankohta lähestyy

Mikäli kuulut Suomen Kennelliittoon, varmista, että uroksen omistajatiedot ovat Omakoira-palvelussa oikein. Omakoira-palvelun kautta mahdollisten pentujen rekisteröinti on nopeampaa, mutta rekisteröinti onnistuu myös täytämällä pentueilmoitus ja postittamalla se Kennelliittoon.
 
Kasvattajan vastuulla on ilmoittaa sinulle, kun nartun juoksu alkaa. Yleensä nartulla on juoksu kaksi kertaa vuodessa, mutta poikkeuksiakin on. Juoksun tarkkaa alkuajankohtaa voi vain arvailla. Niin sanotut ”tärppipäivät” eli juoksujen hedelmällisin ajankohta on nartulla yleisimmin noin 10-14 vrk kuluttua juoksun alkamisesta. Yksilöllistä vaihtelua toki esiintyy. Jos narttu asuu lähellä, se voi tulla kokeilemaan, miten uroksesi käyttäytyy. Pitkämatkalaiselta kannattaa vaatia jonkinlaista näyttöä juoksun vaiheesta. Näyttö voi olla esimerkiksi toisen uroksen kiinnostus tai eläinlääkärissä tehtävä progesteronitesti.
 
Joskus saattaa käydä niin, että sinulle soittaa kasvattaja, joka on tulossa huomenna ”parhaat päivät” omaavan narttunsa kanssa, selityksenä usein ”kun se valittu uros ei astunutkaan”. Astutussopimukseen kannattaa tällöin laittaa astumisen ehdoksi niin kutsutun polveutumismäärityksen tekeminen syntyville pennuille. Toisinaan nimittäin varsinaista kiinnijäämistä astutustilanteessa ei tapahdu, mutta narttu voi silti tiinehtyä.
Jos narttu astutetaan seuraavana päivänä toisella uroksella, voi nartun pennuilla olla kaksi eri isää. Tämä on hyväksyttävää mutta, maksujen sekä jalostuksellisten yksityiskohtien takia pennuille on tehtävä polveutumismääritys isyyden varmistamiseksi. Polveutumismäärityksen kustannukset maksaa kasvattaja.'
 
Itse astuminen voi tapahtua nartun kotona tai kasvattaja voi pyytää urosta omaan kotiinsa vierailemaan tai lainaksi muutamaksi päiväksi. Joskus urokselle on hyvä, ettei oma omistaja ole lähettyvillä, vaan astutuksessa avustaa joku toinen, koiralle vieras henkilö. Kahden ensikertalaisen kanssa voi olla hyvä, että ne saavat ”harjoitella" astumista hieman pidemmän aikaa. Uroksen omistajana sinä päätät, miten haluat tässä asiassa toimittavan.
 
Sovi astutuksesta ja korvauksista etukäteen:
 • Astutussopimus pitää ehdottomasti tehdä kirjallisena (Kennelliiton lomake). Sopimus on kahdenvälinen asia, ja se pitää sisällään hyppymaksun sekä astutusmaksun.
 • nk. hyppymaksu maksetaan yleensä, kun narttu tuodaan astutettavaksi ja astutus on onnistunut. Jos kasvattaja hakee uroksen luokseen astumaan ja tuo takaisin, hyppymaksua ei makseta. Mahdollisen keinosiemennyksen kulut maksaa kasvattaja. Mikäli sinä joudut kuljettamaan urosta, voit pyytää siitä korvauksen. Tämä maksu maksetaan yleensä heti astutuksen jälkeen.
 • Kun pennut ovat syntyneet, maksetaan yleensä 10 % pennun myyntihinnasta uroksen omistajalle. Uroksen omistaja kuitenkin aina itse määrää astutusmaksun suuruuden. Kasvattaja ei voi rekisteröidä pentuja, ennen kuin maksu on maksettu ja uroksen omistaja on allekirjoittanut pentueilmoituksen. Pentumääräksi lasketaan usein vähintään kahden viikon ikäinen pentu, koska pikkupentuvaiheessa pentujen kuolleisuus on suurempi.
 • Kennelliitto ei suosittele, että astutusmaksuksi otetaan pentu syntyvästä pentueesta. On suositeltavampaa suorittaa maksut erikseen: ottaa hyppymaksu sekä asutusmaksu ja jos sopiva pentu syntyy, maksaa siitä oma erillinen maksunsa. Aina ei pentueeseen synny niin sanotusti sitä ”sopivaa” pentua ja lisäksi kasvattajalle on suhteettoman kallista, jos ainoana syntynyt pentu meneekin suoraan uroksen omistajalle.
 • Sopimuksen allekirjoittavat kaikki uroksen ja nartun omistajat, mikäli heitä on useampia.

Astutuksen jälkeen

Astutuksen jälkeen kasvattaja laittaa nartun paikkaan, jossa se ei pääse heti tarpeilleen. Uusinta-astutus voi olla päivän tai parin päivän päästä. Pentumäärään ei ole vaikutusta, astuuko uros monta kertaa peräkkäin saman päivän aikana. Astutuksissa olisi hyvä olla ainakin päivä väliä, sillä liiallinen astuttaminen lisää kohtu- ja emätintulehdusten riskiä. Siittiöt myös pysyvät toimintakykyisinä nartun sisällä muutamia päiviä ja hedelmöittävät kypsyviä munasoluja.
 
Astutussopimus sovituin ehdoin kannattaa allekirjoittaa kasvattajan kanssa ennen astutusta.
 
Noin kuukauden kuluttua astutuksesta nartusta alkaa yleensä näkyä, onko pentuja tulossa vai ei. Moni kasvattaja käyttää narttunsa silloin ultraäänitutkimuksessa varmistaakseen tiineyden. Noin 63 vrk astutuksesta pitäisi pentujen syntyä. Kun astutusmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu, uroksen omistaja allekirjoittaa pentueilmoituksen ”astutustodistus"-osan tai hyväksyy pentueen sähköisesti Suomen Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
 
Uroksen omistajana sinun tulee huomioida, että hyväksyessäsi pentueen rekisteröinnin, kuittaat samalla astutusmaksun suoritetuksi. Tämän jälkeen maksamatonta astutusmaksua on melko mahdotonta yrittää karhuta.
 
Mikäli olet kiinnostunut uroksesi jälkikasvusta, kannattaa niitä käydä katsomassa, kun pennut ovat 6–8 viikon ikäisiä. Sovi vierailusta etukäteen kasvattajan kanssa. Omaa urosta ei kannata ottaa vierailulle mukaan, vaikka se isä onkin. Narttu ei välttämättä hyväksy toisia koiria pentujen luo, pennut voivat saada epämieluisia kokemuksia ja lisäksi oman kodin ulkopuolinen koira lisää immuunipuolustukseltaan heikkojen pentujen tautiriskiä.

Aika pentujen jälkeen

Kasvattaja on vastuussa rahallisesti pentujen mahdollisista vioista (esim. kivesvika). Jos sinua kuitenkin kiinnostaa uroksesi pennut, voit seurata pentujen tietoja esimerkiksi Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjetelmästä. Mitä sinun uroksesi periyttää pennuille? Esiintyykö samaa asiaa useassa pentueessa? Tästä niin kutsutusta ”jälkeläisnäytöstä" pystyt sanomaan vasta, kun pennut ovat olleet terveystarkastuksissa tai muissa testeissä, joista useimmat voidaan teettää vasta yli vuoden tai kahden vuoden ikäiselle koiralle. Kannattaa siis miettiä, annatko uroksesi monelle nartulle heti sen ollessa nuori. Uros voi kuitenkin saada jälkeläisiä vielä 10-vuotiaanakin. Ei siis välttämättä ole järkevää saada kaikkia jälkeläisiä nuorena. On myös hyvä muistaa, että pennut saavat saman verran geenejä kummaltakin vanhemmaltaan. Näin sekä narttu että uros vaikuttavat geeneillään koko rotuun.