Gööttien monimuotoisuus


Rotukoiran geneettinen monimuotoisuus, eli miten paljon erilaisia geenejä rodussa esiintyy, vaikuttaa rodun terveyteen ja elinvoimaisuuteen. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin erilaisuuden, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua.


Länsigöötanmaanpystykorva rotuna pelastettiin muutamasta koirasta. Tämän vuoksi rodun monimuotoisuuteen kiinnitetään erityisesti huomioita.

Mija Janssonin artikkeli Preserve genetic analysis for the Swedish Vallhund (pdf)
 
Ruotsissa on laskettu v. 2015 Mean Kinship (MK) -luku, joka kertoo keskimääräisesti sukulaisuusasteesta populaation muiden yksilöiden kanssa. Luku vaihtelee välillä 0–1. Mitä suurempi luku, sitä enemmän yksilöllä on sukulaisia joukossa. Jos koiralla on pieni luku, eli se on listan alkupäässä, sillä on vähemmän sukulaisia populaatiossa. Listan loppupään koiralle olisi hyvä löytää pari listan alkupäästä. Ellei omaa koiraa löydy listalta, sen MK-luvun voi laskea ynnäämällä vanhempien luvut ja jakamalla saadun luvun kahdella.

SKV:n Mean Kinship eli MK-lista (pdf)

UC Davisin testi (VGL Genetic Diversity Test)

DLA (The Dog Leukocyte Antigen) on alue koiran genomissa ja säätelee immuunijärjestelmää. Alueessa on kolme luokkaa, joista tähän testiin on valikoitu kaksi, joilla on eniten vaihtelua.
 
Testistä tarkastellaan, onko koira perinyt kaksi samaa geenisarjaa (haplotyyppiä) vanhemmiltaan vai kaksi erilaista. Monimuotoisuuden kannalta olisi hyvä, että haplotyyppejä ja niiden yhdistelmäpareja olisi tasaisesti, jotta vaihtelulle olisi mahdollisuutta.

DLA 1 haplotyypit ja niiden esiintyvyys testatuissa koirissa:

DLA2 haplotyyppien esiintyvyys rodussa:


Tällä hetkellä testatuissa gööteissä on mahdollista 28 yhdistelmävaihtoehtoa (7 DLA1 haplotyyppiä ja 4 DLA2 hapolotyyppiä). Kaaviosta on nähtävissä, että testatuissa esiintyi vain 7 yhdistelmää. Näistäkin kahta on vain alle 0,5 % testatuista (1179-2007 ja 1259-2053).

Tulokset esitetään muodossa 1068/2053 - 1068/2053 (uros on perinyt molemmilta vanhemmiltaan saman kombinaation). Tämän uroksen tyttärellä oli 1068/2053 - 1178/2053 eli se on jo saanut emältään toiseksi pariksi erilaisen yhdistelmän.
 
Lisää aiheesta: