Terveystutkimukset

Vuosina 2000 - 2023 tehdyt terveystutkimukset

Lonkat
Kuvattuja koiria on yhteensä 1679, joista terveitä (molemmat lonkat A tai B) on noin 70 %. Luvuissa ei ole huomoitu koiria, jotka on kuvattu useampaan kertaan.

Näissä laskelmissa lonkkatulos on ryhmitelty huonomman lonkan mukaisesti, esim. AB-lonkkatulos => B ja AC => C. Toki tulee muistaa, että AB lonkat ovat paremmat kuin esim. B.
Polvet

Tutkittuja koiria on yhteensä 1111.

Kyynärnivelet 2000 - 2018

Tutkittuja koiria yhteensä 773.
Huom! KoiraNetissä ei ole tilastoitu kyynärnivelten tuloksia vuosina 2019 - 2023, ks. tiedote.

Silmät

Tutkittuja koiria on yhteensä 2050. 
Huom. Osa koirista on peilattu useampaan kertaan ja samalla koiralla voi olla useita eri diagnooseja samalta peilauskerroilta. Näitä ei ole laskettu erikseen. Ohessa yleisimmät silmädiagnoosit.

KoiraNetissä on yhteensä 125 suomalaista gööttiä, joilla on vuoden 2023 loppuun mennessä diagnosoitu PRA:n perinnöllinen muunnos ”muu verkkokalvon sairaus”. Epäilyttävä-lausunnon on saanut 41 koiraa. Osa koirista saa ensin epäilyttävä lausunnon.

Gööttien PRA:han on kehitetty geenitesti ja julkaistu tulokset.