Terveystutkimukset

Vuosina 2000 - 2020 tehdyt terveystutkimukset


Lonkat

Kuvattuja koiria on yhteensä 1288, joista terveitä (molemmat lonkat A tai B) on noin 70 %. Luvuissa ei ole huomoitu koiria, jotka on kuvattu useampaan kertaan.

Näissä laskelmissa lonkkatulos on ryhmitelty huonomman lonkan mukaisesti, esim. AB-lonkkatulos => B ja AC => C. Toki tulee muistaa, että AB lonkat ovat paremmat kuin esim. B.

Polvet
Tutkittuja koiria on yhteensä 854.

Kyynärnivelet 2000 - 2018
Tutkittuja koiria yhteensä 772.
Huom! Kyynärniveliä ei lausuttu vuosina 2019 - 2020 Kennelliitossa eikä tuloksia tallennettu KoiraNettiin. Lausunnot kirjataan jälleen KoiraNettiin 1.1.2021 alkaen, ks. tiedote.

Silmät
Tutkittuja koiria on yhteensä 1636. 
Huom. Osa koirista on peilattu useampaan kertaan ja samalla koiralla voi olla useita eri diagnooseja samalta peilauskerroilta. Näitä ei ole laskettu erikseen. Ohessa yleisimmät silmädiagnoosit.

KoiraNetissä on yhteensä 118 suomalaista gööttiä, joilla on vuoden 2020 loppuun mennessä diagnosoitu PRA:n perinnöllinen muunnos ”muu verkkokalvon sairaus”. Epäilyttävä-lausunnon on saanut 37 koiraa. Osa koirista saa ensin epäilyttävä lausunnon (nämä tulokset 1988-2020).

Gööttien PRA:han on kehitetty geenitesti ja julkaistu tulokset.