Länsigöötanmaanpystykorvan rotumääritelmä


Rotumääritelmä
pdf-tiedostona Suomen Kennelliiton sivuilla. 
Ryhmä: 5
FCI:n numero: 14
Hyväksytty: FCI 27.5.2014
SKL-FKK 2.9.2014
 
Länsigöötanmaanpystykorva (Västgötaspets)
Alkuperämaa: Ruotsi
Käyttötarkoitus: Paimentava karjakoira.
 
FCI:N LUOKITUS
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit, alaryhmä 3 pohjoiset paimen- ja vahtikoirat; käyttökoetulosta ei vaadita.
 
LYHYT HISTORIAOSUUS
Länsigöötanmaanpystykorvaa pidetään aitona ruotsalaisena rotuna, vaikkakin tiettyä epäselvyyttä yhä on sen sukulaisuudesta welsh corgin tyyppiseen koiraan. On vaikea selvittää, toivatko viikingit corgin tyyppisiä koiria Brittein saarilta Ruotsiin vai veivätkö länsigöötanmaanpystykorvan tyyppisiä koiria Brittein saarille. Nykyisen kynologisen tutkimuksen mukaan tämä rotu on ruotsalaista alkuperää. Olipa rodun alkuperä mikä hyvänsä, kreivi Björn von Rosenille kuuluu kunnia siitä, että länsigöötanmaanpystykorva on tunnustettu rotu. 1940-luvun alussa von Rosen sai tietää, että näitä vanhantyyppisiä paimentavia koiria oli yhä olemassa. Hän alkoi etsiä näitä koiria Länsi-Göötanmaalta ja löysi pienen, mutta yhtenäisen kannan erityisesti Varan kaupungin ympäristöstä, ja näistä koirista alkoi suunnitelmallinen jalostus. Käytännön jalostustyö oli ennen kaikkea rehtori K.G. Zettersténin käsissä. Rotutyyppi onnistuttiin vakiinnuttamaan menettämättä rodun hyviä työskentelyominaisuuksia.
 
YLEISVAIKUTELMA
Länsigöötanmaanpystykorva on pieni, matalaraajainen ja vankka, ei kuitenkaan liian matala. Olemus ja ilme kertovat valppaudesta, eloisuudesta ja tarmokkuudesta.
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA
Säkäkorkeuden ja rungon pituuden suhde on 2 : 3. Etäisyys maasta rintakehän syvimpään kohtaan ei saa olla vähemmän kuin 1/3 säkäkorkeudesta.
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE
Valpas, tarmokas, rohkea ja tarkkaavainen.
 
PÄÄ
Kuiva ja melko pitkä. Kallo ja kuononselkä ovat yhdensuuntaiset.
Kallo-osa: Ylhäältä ja sivulta katsottuna kohtalaisen leveä ja tasaisen kiilamaisesti kirsua kohti kapeneva.
Kallo: Lähes tasainen.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
 
KUONO-OSA
Kirsu: Musta.
Kuono-osa: Sivulta katsottuna melko tylppä ja vain hieman kalloa lyhyempi.
Huulet: Kiinteät ja tiiviisti sulkeutuvat.
Leuat / hampaat / purenta: Alaleuka melko tylppä ja vahva, ei kuitenkaan esiin työntyvä. Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta, hampaat tasaiset ja hyvin kehittyneet.
 
Silmät: Keskikokoiset, soikeat ja tummanruskeat.
Korvat: Keskikokoiset, pystyt, teräväkärkiset, kärkeen asti jäykät, lyhytkarvaiset ja liikkuvaiset. Korvan pituus on hieman suurempi kuin sen leveys tyvestä mitattuna.
 
KAULA
Pitkä, voimakaslihaksinen ja hyväasentoinen.
 
RUNKO
Ylälinja: Selkä suora ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt, leveä ja voimakas.
Lantio: Leveä ja hieman viisto.
Rintakehä: Pitkä ja syvä, kylkiluut ovat melko kaarevat. Edestä katsottuna rintakehä on munanmuotoinen, sivulta katsottuna soikea. Se ulottuu 2/5:aan asti kyynärvarren pituudesta. Sivulta katsottuna rintakehän syvin kohta sijaitsee heti kyynärpään takana. Eturinta näkyvä mutta ei liioitellun korostunut.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
 
HÄNTÄ
Rodulla on kahdenlaisia häntiä, pitkiä ja synnynnäisiä töpöjä. Synnynnäisen töpön pituus vaihtelee. Kummassakin tapauksessa kaikki hännän asennot ovat sallittuja, sillä hännän asentoa ei ole määritelty.
 
RAAJAT
Vahvaluustoiset
 
Eturaajat:
Lavat: Lapaluut ovat pitkät ja asennoltaan 45 asteen kulmassa vaakatasoon nähden.
Olkavarret: Hieman lapaluuta lyhyemmät muodostaen sen kanssa selvän kulman, tiiviisti kylkiluiden myötäiset, mutta silti hyvin liikkuvat.
Kyynärvarret: Edestä katsottuna rintakehän alaosan kohdalla vain sen verran kaareutuneet, että raajat pääsevät liikkumaan vapaasti.
Välikämmenet: Joustavat.
 
Takaraajat: Takaa katsoen yhdensuuntaiset. Reidet: Leveät ja hyvin lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Vain hieman pitemmät kuin etäisyys kintereestä maahan.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Keskipitkät.
 
KÄPÄLÄT
Keskikokoiset, lyhyet, soikeat ja suoraan eteenpäin suuntautuneet. Päkiät ovat voimakkaat, varpaat tiiviisti yhdessä ja kaarevat.
 
LIIKKEET
Terveet, hyvä etuaskeleen pituus ja takaraajan työntövoima.
 
KARVA
Puolipitkä, kova, pinnanmyötäinen ja tiheä peitinkarva. Pehmeä ja hyvin tiheä aluskarva. Karva on lyhyttä päässä ja raajojen etuosassa, saattaa olla pitempäänniskassa, kaulassa, rinnassa ja takaraajojen takaosassa (housut).
 
VÄRI
Harmaa, harmaanruskea, harmaankeltainen, punaisenkeltainen tai punaisenruskea. Vaaleampia sävyjä esiintyy kuonossa, poskissa, kurkussa, rinnassa, vatsassa, pakaroissa (housut), käpälissä ja raajojen alaosissa. Tummempia peitinkarvoja on selässä, niskassa ja kyljissä. Lapojen kohdalla vaaleammat kuvioinnit, ns. valjaskuvio, ja vaaleat poskimerkit ovat erittäin toivottavia.
 
Valkoista väriä sallitaan vähäisessä määrin, esimerkiksi kapeana piirtona päässä, niskaläikkänä tai vähäisenä kauluksena. Valkoiset merkit ovat sallittuja rinnassa, etu- ja takaraajoissa.
 
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 33 cm ja nartuilla 31 cm. 2 cm:n ylitys tai 1 cm:n alitus on sallittu.
 
VIRHEET
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
 • liian pieni maavara
 • niukka otsapenger
 • suippo kuono
 • kahden P1-hampaan tai yhden P2-hampaan puuttuminen
 • vaaleat silmät, jotka pilaavat ilmeen
 • liian alas kiinnittyneet korvat
 • liian syvä tai liian matala rintakehä
 • liian leveä etuosa
 • pystyt lavat
 • liian lyhyet olkavarret
 • ylikulmautuneet takaraajat
 • valjaskuvion tai poskimerkkien puuttuminen
 
VAKAVAT VIRHEET
 • lyhyt tai pyöreä kallo
 • lyhyt kuono
 • heikko alaleuka
 • tasapurenta
 • poskihampaiden puuttuminen (M3-hampaita ei huomioida)
 • köyry selkä
 • pehmeä tai avoin karvapeite
 • liian lyhyt tai liian pitkä karvapeite
 • aluskarvan puuttuminen
 • valkoista väriä yli 30 % perusväristä
 • ihannekorkeudesta selvästi poikkeava koko
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET
 • vihaisuus tai liiallinen arkuus
 • selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 • ylä- tai alapurenta
 • siniset silmät, toinen tai molemmat
 • riippuvat tai puolipystyt korvat
 • pitkä, kihara karvapeite
 • musta, valkoinen, maksanruskea tai sininen karvan väri

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.