Paimentaminen


Paimennustaipumustestissä testataan koirien paimennustaipumuksia. Testiin osallistuvan koiran ei ole tarvinnut olla kontaktissa paimennettaviin eläimiin, eikä testiä varten tarvitse harjoitella. Testissä käytettävät eli "paimennettavat" eläimet ovat nuoria nautoja, koska göötti on nimenomaan karjapaimen. Koira saa suorituksestaan kirjallisen arvostelun ja jokainen koira etenee testissä taipumuksiensa mukaisesti: mikäli koiralla ei ole nähtävissä paimennustaipumusta, sitä ei pakoteta tai siltä ei vaadita suorituksia. Jos koira osoittaa vahvoja taipumuksia, sen testi viedään pidemmälle. Testissä ei valita voittajaa, vaan kaikki koirat arvioidaan yksilöinä. Koiria ei myöskään aseteta paremmuusjärjestykseen. Arvostelulomakkeeseen kirjataan ylös koiran toiminta testissä ja testaaja arvioi sen paimennustaipumuksen asteikolla erinomainen - erittäin hyvä - hyvä - välttävä - ei osoita paimennustaipumusta.

Miksi paimentamaan?
Göötit ovat vanha ruotsalainen paimenkoirarotu, ja testi on oiva mahdollisuus testata, löytyykö juuri siitä omasta koirasta vielä näitä vanhoja paimenen ominaisuuksia. Muutamia suomalaisia gööttiharrastajia on käyttänyt koiriaan paimentamassa lampaita. On mukava huomata, että ihmiset arvostavat myös koiransa alkuperäisiä taipumuksia, vaikka paimentaminen aika harvoin nykyajan göötin päivätyötä on.

Seuraa tapahtumista, milloin järjestetään seuraava testi.