Gööttien luonne


Tälle sivulle on tulossa ns. yleistietoa gööttien luonteesta. Voit tutustua tällä sivulla myös koirien luonnetestiin ja MH-luonnekuvaukseen.

Luonnetestaus

Luonnetestissä ominaisuudet arvioidaan kuusiportaisella asteikolla +3...-3, jolloin negatiiviset arvosanat osoittavat ei-toivottua käyttäytymistä. Kullekin ominaisuudella on lisäksi määritelty kerroin (1-35), jonka mukaan määräytyy loppupistemäärä.

Koirien saamat loppupistemäärät eivät ole verrannollisia keskenään - ei eri rotujen kesken eikä edes rodun sisällä. Aina tulee katsoa eri osa-alueita.

Gööteillä on toivottavaa, että kaikki osa-alueet ovat positiivisia ja koira kestää ampumista.MH-luonnekuvaus

Koirat ovat henkisiltä ominaisuuksiltaan yksilöitä. Niiden synnynnäinen temperamentti vaikuttaa siihen, mikä on kullekin yksilölle tyypillinen tapa reagoida eri tilanteissa. Myös ärsytyskynnys on yksilöllinen. Joku reagoi ärsykkeisiin nopeasti ja terävästi, toinen saattaa reagoida viiveellä. Joku on enemmän huolestunut ympäristössä tapahtuvista asioista kuin toinen.

MH lyhenne tulee sanoista Mentalbeskrivning Hund, joka tarkoittaa koiran luonteen kuvausta. Kuvaus on kehitetty Ruotsissa 1980-luvulla. Alun perin se kehitettiin kartoittamaan lähinnä nuorten koirien tapaa reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa, mutta myöhemmin sitä on käytetty myös aikuisten koirien luonteen kuvaamisessa. MH-luonnekuvaus ei ole testi, vaan nimenomaan kuvaus siitä, kuinka koira käyttäytyy sillä hetkellä tietyssä tilanteessa. Kaikille koirille on tarkoitus antaa mahdollisuus käyttäytyä yksilöllisesti, jolloin arviointi on mahdollisimman objektiivista.

Kuvauksessa käytetään asteikkoa 1-5. Kuvauslomakkeessa koiran reaktion intensiteetti kasvaa vasemmalta oikealle (1->5). Kuvauksessa ei ole "oikeaa" tai "väärää" tulosta. Erirotuisten ja eri käyttötarkoitukseen tarkoitettujen koirien toivottu reaktio voi olla hyvinkin erilainen.

Kuvaukseen ei tarvitse valmistautua millään tavalla etukäteen. Kuvaus kestää noin 35 - 45 min/koira ja sen suorittaa koulutuksen saanut kuvaaja. Koirakon mukana kuvauksessa kulkee testinjohtaja. Lisäksi kuvauksen tiettyjä erityistilanteita järjestää kaksi toimihenkilöä. Ennen kuvausta tarkistetaan koiran rokotustodistus ja mikrosiru.

Kuvauksessa on kymmenen eri osiota. Jokainen osio eli ärsytystilanne sisältää kolme vaihetta: herättely, koiran käsittely ja palautuminen (uteliaisuus ja jäljellejäävä pelko). Osioissa kuvataan seuraavanlaisia reaktioita:

  1. Kontakti: Koiran tapa ottaa kontaktia vieraaseen ihmiseen sekä vastata vieraan ihmisen tarjoamaan kontaktiin.
  2. Leikki: Koiran halu ja tapa leikkiä vieraalla esineellä vieraan ihmisen kanssa.
  3. Saalistus: Koiran halu saalistaa ja tarttua poispäin nopeasti liikkuvaan esineeseen.
  4. Aktiviteettitaso: Koiran reaktio tilanteessa, jossa odotettua aktiviteettia ei tule.
  5. Etäleikki: Koiran halu leikkiin ja yhteistyöhön kauempana ohjaajasta.
  6. Yllätys: Koiran reagointi ja toiminta yllättävässä pelottavassa tilanteessa.
  7. Ääniherkkyys: Koiran reagointi ja toiminta yllättävän äänen kuuluessa.
  8. Aaveet: Koiran tapa käsitellä hitaasti itseään lähestyviä hahmoja.
  9. Ampuminen: Koiran reagointi ampumiseen.
  10. Leikki 2: Koiran halu ja tapa leikkiä vieraalla esineellä vieraan ihmisen kanssa kuormituksen jälkeen.

Lähde:
Eriksson, T. & Boqvist, L. 2002 (suom. H. Marjamäki 2004): Koirien persoonallisuuskuvauksen (Mentalbeskrivning Hund) järjestämisohjeet. Svenska brukshundklubben.

Lisätietoja MH-luonnekuvauksesta (Kennelliitto)