Sääntömääräinen kevätkokous
 
Vuoden 2022 kevätkokous järjestetään sunnuntaina 27.3. klo 12.30 Salpausselän Kennelpiirin koulutustilassa, Simolankatu 2 15680 Lahti.

Jäsenyyden ja valtakirjojen tarkastus on kokouspaikalla klo 11.30 alkaen. Paikalla on myös tarjolla kahvia ja pientä purtavaa ennen kokousta.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Teams-kokoustila avataan klo 12.00. Linkki etäkokoukseen lähetetään ilmoittautuneille.

Kaikkia kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen 25.3. mennessä. Ilmoittautumista toivotaan etäosallistujien osalta jäsenyyden tarkastamista varten ja paikanpäälle tulijoilta riittävän tarjoilumäärän varaamista varten.
 

Ilmoittaudu kevätkokoukseen

Valtakirjan voi antaa vain kokoukseen fyysisesti osallistuvalle henkilölle.

Tilaan voi tuoda koiria. 

Kaikkien kokouspaikalle tulijoiden tulee huomioida seuraavat kokouspaikalla voimassa olevat ohjeet:

 • Autoja EI SAA pysäköidä Simolankadun varteen tien tukkeeksi. Alue on pysäköintivalvonnan alainen paikka!
 • Koirat tulee ulkoiluttaa muualla ENNEN hallille tuloa. Muutoin koirien ulkoilutus vain hallin tontilla EIKÄ NAAPURIEN porttien pieliin. Koirien jätökset on kerättävä pois myös hallin tontilta ja laitettava roskakatoksen roskalaatikkoon. Kunkin halli-/kerhovuoron vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että porukkansa ei ole naapureille haitaksi.

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen!

 

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
 6. Esitetään johtokunnan toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä 
 7. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta
 8. Esitetään tilintarkastajien lausunto 
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päätös
 
 
 
 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry