Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:

Pentueen kasvattaja

  • on Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
  • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
  • palauttaa pentueseurantalomakkeen (pdf, näytöllä täytettävä pdf) kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot.
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

  • lonkkatulos on A, B tai C.
  • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
  • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
  • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2017 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
  • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.

Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.

Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.

Syntyneet gööttipentueet

♦ 4.12.2017: 1 uros (pi) ja 1 narttu (pi)

isä Handskes Namnkunnig Birger FI46031/13 PI
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (12/15)
J175-markkeritestin tulos AA
näyttelystä EH | agility MINI3

emä EE BY MVA Kriikunan Betty Boop FI50450/14 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (1/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH

pentue KoiraNetissä (ss 0,00 %)

kasvattaja KRIIKUNAN

Katariina Dolmatoff, Teollisuuskatu 23, 05800 HYVINKÄÄ
p. 040 - 552 1326, kata.dolmatoff [at] gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________     

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet

♦ vko 51

isä FI MVA Wäliharjun Grand General FI26418/15
lonkat B/B | polvet 0/0 | kyynärnivel 0/0 | selkä ok | silmät ok (9/16)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
välttävä paimennustaipumus

emä Danga's Önska-J FI40219/15 PI
lonkat A/A | polvet 0/0 | kyynärnivel 0/0 | selkä ok | silmät PPM, iris-iris (2/17)
J175-markkeritestin tulos AA
näyttelystä ERI

pentue KoiraNetissä (ss 1,56 %)

kasvattaja PRIMUS MAGIC

Kristiina Huovinen, Vankilantie 107, 27840 KÖYLIÖ
p. 044 - 572 7978, kristiina.huovinen [at] hotmail.fi 

__________________________________________________________

 

Uutta kotia etsivät

Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.

 

__________________________________________________________

 

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä

MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä

MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
= töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat

A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok
= terveet silmät
muunlainen silmämerkintä
>> kts. tarkemmin

 

Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.