Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:

Pentueen kasvattaja

  • on Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
  • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
  • palauttaa pentueseurantalomakkeen (pdf, näytöllä täytettävä pdf) kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot.
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

  • lonkkatulos on A, B tai C.
  • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
  • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
  • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2017 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
  • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.

Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.

Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.

Syntyneet gööttipentueet

♦ ---

____________________________________________________________________________________________________________________     

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet

♦ vko 34

isä FI RU MVA MV-16 Sydspetsens Finn-T FI50666/14 PI
lonkat B/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät distichiasis (1/17)
LTE +170, laukausvarma | hyvä paimennustaipumus

emä FI SE BY MVA LT LV EE BALT JMVA HeJW-15 LTJV-16 LVJV-16 Jaxonville Åå-La-Laa Lady FI17564/15
lonkat A/A | kyynärnivel 0/1 | polvet med 1/0 | silmät ok (4/16)
hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 0,59 %)

kasvattaja JAXONVILLE
Oili Helenius, Maunu Tavastin katu 24, 20380 TURKU
p. 040 - 960 0456, jaxonvillekennel [at] gmail.com

__________________________________________________________

♦ vko 34

isä FI MVA Calawan Elmer FI57135/10 TÖ
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät distichiasis (3/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | välttävä paimennustaipumus

emä Iraweiler Dianthus FI31924/14 PI
lonkat C/B | kyynärnivel 0/0 | polvet med 0/0 | silmät ok (3/17) | selkä ok
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | erittäin hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 0,39 %)

kasvattaja IRAWEILER
Satu Vuorinen, Kyläkunnantie 55, 15700 LAHTI
p. 0500 228474, satu.k.vuorinen [at] gmail.com 

__________________________________________________________

♦ vko 38

isä FI RU MVA MV-16 Sydspetsens Finn-T FI50666/14 PI
lonkat B/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät distichiasis (1/17)
LTE +170, laukausvarma | hyvä paimennustaipumus

emä FI MVA Fennican Isla FI46700/14
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | silmät ok (8/15)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | erittäin hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 1,19 %)

kasvattaja FENNICAN
Inga Kahlman, Sjökullantie 358, 02540 KYLMÄLÄ
p. 040 - 832 6504, fennican45 [at] gmail.com
 

 __________________________________________________________

 ♦ vko 38

isä FI MVA Bodeneis Grundy Goljat FI15671/12 TÖ

lonkat C/C | silmät distichiasis (3/16)

emä FI MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA EEV-16 Maiskis Saratoga FI35756/14 PI

lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (8/15) | selkä OK
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | 
agility mini1

pentue KoiraNetissä (ss 0,78 %)

kasvattaja MAISKIS
Maija Henttonen, Kauniainen
p. 050 3506595, mhenttonen [at] hotmail.com

__________________________________________________________

vko 40

isä SE DK MVA SEJV-14 DKJV-14 SEV-15 Danga's X-Force-D SE56752/2013 PI
lonkat A/A

emä FI SE MVA FIV-15 FIJV-15 Mizacks Anouk Mystic Pink FI10863/15 TÖ
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (2/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | ei paimennustaipumusta

kasvattaja ADAVALLS
Ada Walder, Ollaksentie 24 A, 02940 ESPOO
p. 050 3541345, ada.walder [at] hotmail.com

__________________________________________________________

 

Uutta kotia etsivät

Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.

 

Tällä hetkellä ei uutta kotia etsiviä koiria.

__________________________________________________________

 

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä

MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä

MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
= töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat

A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok
= terveet silmät
muunlainen silmämerkintä
>> kts. tarkemmin

 

Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.