Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Jalostus

 

Tervetuloa jalostustoimikunnan sivulle!

Jalostustomikunta seuraa gööttien terveystilannetta, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Se informoi näistä asioista:

 • Göötti-lehdessä erilaisin artikkelein
 • Gööttifoorumilla informoiden ajankohtaisilla uutisilla
 • julkaisemalla kasvattajille 2-3 kertaa vuodessa Kasvattajatiedotessa

Rodun jalostusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jonka mukaan uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 23 kpl vuonna 2016.

 • Voimassa oleva JTO 2012-2016 (pdf, n. 5 Mt)
 • Vanha JTO 2007-2011 (pdf n. 500 kt)

Jalostustoimikunta ylläpitää kasvattajalistaa, jotka täyttävät kasvattajalistan ehdot.

Pentuvälityksessä välitetään heidän pentueitaan ja myös muiden jo aikuisia koiria, jotka etsivät uutta kotia. Mahdollisista pentueista tai gööteistä ylipäätäänkin voi tiedustella pentuvälityksen yhteyshenkilöltä.

Uroslistaan voi jokainen ilmoittaa uroksensa, sillä lisää uroksia kaivataan koko ajan.

 

Kasvattajille:

 • Pentueseurantalomake (pdf, näytöllä täytettävä pdf)
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake rtf, pdf, www). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 • Astutussopimus (näytöllä täytettävä pdf)

Kennelnimen anomisprosessi 

Jos olet hakemassa uutta kennelnimeä, toimi seuraavasti:

 1. Täytä Suomen Kennelliiton virallinen kennelnimihakemus siinä olevien ohjeiden mukaan.
 2. Täytä Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuslomake ja ota kopio käymäsi kasvattajan peruskurssin todistuksesta.
 3. Toimita edellä mainitut lomakkeet yhdistyksen sihteerille viimeistään viikkoa ennen johtokunnan kokousta.

Johtokunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan ja sen myöntäessä puollon, sihteeri toimittaa anomuksen puolto-kannanoton kanssa Suomen Kennelliittoon.

 

Kyselyiden avulla kerätään tietoa koirista:

Tärkeitä linkkejä Kennelliiton www-sivuille kasvatukseen ja jalostukseen liittyen:

>> Suomen Kennelliiton jalostus-sivu
>>
Suomen Kennelliiton jalostukseen ja kasvatukseen liittyvät lomakkeet ja säännöt
>>
KoiraNet - Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmä

>> Omakoira-palvelu