Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Johtokunnan kokouspäätöksiä v. 2012

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 29.10.2012

- Lehden 4/2012 aineiston jättöpäivä on 1.11.2012.

- Kuopiossa järjestetyssä jalostustarkastuksessa 27.10.2012 tarkastettiin 19 koiraa. Tarkastajina toimivat Iris Kaimio ja Isse Ahlström.

- Etsitään uutta vuoden 2013 erikoisnäyttelytoimikuntaa Satakunnan kennelpiirin alueelle. Foorumilla on asiasta ilmoitus.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 12.9.2012

- Tokon rotumestaruuksissa 1.9.2012 Köyliössä tuomarina toimi Ilkka Stén. Avoimen luokan mestariksi tulivat Laura Savin ja Adavalls Christon Grey pisteillä 189 p (AVOI), KP ja luokkavoitto. Toiseksi tulivat Janet Tervashonka ja Cimillan Tyde Tuudain (AVOIII), pisteillä 135 p.

- Agilitymestaruuksista kilpailtiin 8.9.2012 Nokialla virallisten kilpailujen yhteydessä. Ykkös-luokan mestariksi tulivat Marja Mäkelä ja Pampula (Cimillan Feel Felicity), kakkoseksi tulivat Katja Rahkola ja Elsa (Tulikäpälän Roihu Raisa). Kakkosluokan mestareiksi tulivat Carita Mäkinen ja Pyry (Tulikäpälän Pieni Pyromaani). Kolmosluokan mestarit ovat Terhi Puttonen ja Lana (Region’s Ever Estrella). Kakkoseksi tulivat Sami Salminen ja Piru (Cimillan Mina Monsuuni) ja kolmanneksi Päivi Männistö ja Lätty (Cimillan Trude Taifuuni).

- Vuosikirja on valmistunut ja putiikissa myytävänä (hinta 15e).

- Johtokunta muistuttaa siitä, että silmätarkastuslausunnot on syytä tarkastaa jo eläinlääkärin vastaanotolla ja pyytää epäselvät ja virheelliset kohdat korjattavaksi. Lisäksi on syytä seurata lausuntojen kirjautumista oikein Koiranettiin.

- Syyskokous ja pikkujoulut pidetään 17.11.2012 Torpin Raittiusseuran talolla Torpissa, Pukkilassa. Kutsu, asialista ja pikkujoulumainos löytyvät lehdestä 3-2012, foorumilta sekä yhdistyksen kotisivuilta.

- Kennelliiton rotukyselyyn on lähetetty vastaus.

- Kennelliiton koiratanssityöryhmältä on tullut rotujärjestölle tiedote tasapistetilanteen ratkaisemisesta. Tasapelitilanteessa voittaja ratkaistaan taiteellisen vaikutelman pisteillä. Jos ne menevät tasan, vastaavan tuomarin pisteet ratkaisevat.

- Seuraava kokous pidetään 12.10.2012. Aineisto sihteerille n. viikkoa ennen.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 20.8.2012

- Päätettiin syyskokouksen 2012 ajankohta ja paikka. Syyskokous pidetään lauantaina 17.11.2012 klo 14 alkaen Rientolassa, Torpin Raittiusseuran talolla, osoitteessa Mäntsäläntie 551, 07550 Torppi.

- Syyskokouksen yhteydessä pidetään pikkujoulut. Lisätietoa tulee myöhemmin.

- Johtokunta hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen siitä, että uroslistalle merkitään urokselle kaikki tittelit, sekä mahdollisten sertien ja cacibien lukumäärät. Koiran omistajan ilmoitus tiedoista riittää.

- Uusi pentueseurantalomake ja kauppasopimuksen liite on päivitetty yhdistyksen sivuille.

- Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.9.2012 klo 18.00. Aineisto sihteerille n. viikoa aikaisemmin. 

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 6 (30.5.2012), 7 (18.6.2012), 8 (sähköpostikokous 16-17.7.2012) ja 9 (9.8.2012)

- Kasvattajalistalle pääsyvaatimuksiin on tehty sääntömuutos: Kasvattaja on rotujärjestön jäsen, omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä, jokaisen on oltava rotujärjestön jäsen) ja hänellä on ollut pentue kolmen viimeisen vuoden sisällä (tarkistetaan kalenterivuosittain) tai kasvattajalla on astutettu narttu.

- Uroslistalla ja pentuvälityksessä koirien tietojen päivityksiin riittää omistajan ilmoitus.

- Paimennustaipumustestin tuomarille Örjan Skoglundille on myönnetty yhdistyksen kultainen ansiomerkki. Hän on käynyt arvioimassa suomalaisgööttien paimennustaipumuksia vuodesta 2007 lähtien ja näin vaalii ja edistää rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta merkittävällä tavalla.

- Tarja Peltola on eronnut yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä 9.8.2012 alkaen henkilökohtaisista syistä. Varapuheenjohtaja Juha Espo jatkaa puheenjohtajana vuoden 2012 loppuun asti.

- Kennelliitto on myöntänyt yhdistykselle toimintamäärärahaa 116 euroa vuodelle 2013.

- Ulkomuototuomareiden koulutustyöryhmä oli järjestämässä kollegiota elokuulle, mutta yhtään tuomaria ei muistutuksista huolimatta ilmoittautunut koulutukseen. Tilaisuus on peruttu.

- Vuoden 2013 kalenteriin pyydetään kuvia 31.8.2012 mennessä jäsenistöltä.

- Erikoisnäyttelyn tuomari Bo Skalin sai yhdistyksen kultaisen ansiomerkin erikoisnäyttelyssä.

- Erikoisnäyttelyn 2014 järjestelyt on myönnetty Tampereelle.

- Vuosikirja 2011 on painossa, kirjan hinta 15e.

- Lehti 3/2012 on taittovaiheessa.

- Syyskokous 2012 pidetään loka-marraskuussa. Kutsu ja työjärjestys tulevat lehteen 3/2012, foorumille sekä yhdistyksen kotisivulle kun paikka ja aika varmistuvat.

- Seuraava johtokunnan kokous on 20.8.12 pääasiassa syyskokousasioita varten.

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 30.5.2012

- Lehti 2/2012 tekeillä

- Vuosikirja 2011 on tekeillä, koirien kuvat vuosikirjaan otetaan ensisijaisesti vuosikirjan sähköpostista, ja ellei sinne ole uutta kuvaa koirasta lähetetty, kuva otetaan yhdistyksen kuvapankista

- Paimennustaipumustestin järjestelyt etenevät ajallaan, testi on täynnä

- Erikoisnäyttelyn järjestelyt etenevät ajallaan

- Agirotuun on ilmoitettu kaksi gööttijoukkuetta

- Seuraava kokous on 18.6 klo 19, aineisto sihteerille mielellään viikkoa aikaisemmin

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 16.4.2012

Johtokunta hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen pentuvälityksen ehdoiksi.

Pentueen kasvattaja

- on Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jäsen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä, kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),

- omistaa kennelnimen,

- palauttaa pentueseurantalomakkeen kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot.

Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- lonkkatulos on A, B tai C

-virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista

- näyttelyssä vähintään 1*ERI tai 2*EH tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.

- uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä)

- mikäli narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa, vaikkakaan ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

 

Kevätkokouksen lakkauttaman sitoumuskasvattaja-järjestelmän tilalle tulee jäsenkasvattajalista. Rotujärjestön kotisivuilta poistetaan sitoumuskasvattajalista. Jäsenkasvattajalistalle pääsee seuraavin ehdoin:

- kaikkien kennelnimen omistajien on oltava yhdistyksen jäseniä

- kasvattajalla on ollut pentue viimeisen kolmen vuoden sisällä (tark. kalenterivuosittain) tai hänellä on astutettu narttu

- Kennelnimianomus voi olla Kennelliitossa hyväksymisprosessissa

- kasvattajille, jotka täyttävät uuden listan ehdot, lähetetään kysely siitä, haluavatko he olla mukana listalla

Jalostustoimikunta muistutti johtokuntaa siitä, että rotujärjestöltä on pyydetty MH-luonneprofiilia. Jalostuksen tavoiteohjelmassa sivulla 45 on rotujärjestön näkemys siitä, millainen MH-kuvauksen eri osioissa göötin osalta ihanne olisi:

            Kontakti: 3 - 5

            Leikit: 4 - 5

            Pelot: 1 - 3

            Jäljelle jäävät pelot: 1 – 4

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 4.4.2012

- Tokomestaruudet järjestetään Köyliössä 1.9.2012 ja agilitymestaruudet Nokialla 8.9.2012. Seuraa foorumia ja kotisivuja!

- Lehti 1/2012 on myöhässä, mutta ilmestyy mahdollisimman pian. Lehden 2/2012 dead-line on 1.5.

- Stenrikas Hurtiga Heddan jalostustarkastuslausunto vuodelta 2007 käsiteltiin johtokunnassa jalostustoimikunnan esityksen mukaisesti. Vahvistettiin, että jalostustarkastuslausunnon yleisarvosana on erinomainen.

- Jalostustarkastuksessa oli mukana 37 koiraa (17 urosta ja 20 narttua). Yleisarvosanan ERI sai 12, EH 24 ja H 1 koira. Yksi koira sai maininnan hyväksytään varauksella. Johtokunta kiittää kaikkia talkoolaisia!

- Seuraava johtokunnan kokous on maanantaina 16.4.201

JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 7.3.2012

- Jalostustarkastuksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu sunnuntaihin 11.3.2012 asti.
- Jalostustoimikunnan kokoonpaino on päivittynyt. Jäsenet: Sari Pitkänen (pj ja johtokunnan yhteyshenkilö), Isse Ahlström, Riikka Aho, Kirsi Hotanen, Inga Kahlman ja Tuija Liukkonen. 

- Uudet sitoumuskasvattajasäännöt astuvat voimaan 1.5.2012, mikäli ne hyväksytään kevätkokouksessa. Mikäli sääntöjä ei hyväksytä, sitoumuskasvattajuus lakkautetaan ja säännöt tulevat sellaisinaan koskemaan pentuvälitykseen otettavia pentueita.

- Yhdistyksen kotisivun etusivulle linkitetään pentuvälitys, uroslista ja sitoumuskasvattajat

- Yhdistyksen kotisivun linkkilistalta poistetaan ulkomaisten kasvattajien ja koirien linkit, sillä listan ylläpito on muodostunut hankalaksi. Linkit poistetaan 15.3.2012 jälkeen.

- Kennelliiton Koiramme-lehteen tulee rotujärjestön mainos

- Jalostustoimikunta esittää uusiksi sitoumuskasvattajuussäännöiksi (astuvat voimaan 1.5.2012 lähtien, uusi allekirjoitettava lomake tulee yhdistyksen nettisivulle):

Rotujärjestön sitoumuskasvattajat ovat sitoutuneet kasvatustyössään seuraaviin sääntöihin.

Sitoumuskasvattajalistan kasvattaja

 • on Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jäsen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä, kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • omistaa kennelnimen,
 • noudattaa kasvatustyössään Kennelliiton sekä rotujärjestön sääntöjä ja seuraavia jalostusohjeita ja jalostukseenkäyttösuosituksia:
 • käyttää jalostukseen ainoastaan vanhempia, joiden lonkkatulos on A, B tai C ja
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha,
 • ei käytä vanhempia, joilla on diagnoosi/epäily rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista,
 • käyttää jalostukseen ainoastaan koiria, jotka on palkittu näyttelyssä vähintään
 • kerran arvosanalla Erinomainen tai kaksi kertaa arvosanalla Erittäin Hyvä tai jotka on hyväksytty rotujärjestön jalostustarkastuksessa,
 • ei käytä urosta, jonka elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa on täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen,
 • mikäli narttu astutetaan ulkomaalaisella uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa vaikkakaan terveystarkastukset eivät ole pakollisia.

Kasvattajalistalle pääsee heti, kun on allekirjoittanut ja toimittanut sitoumuskasvattaja-kaavakkeen jalostustoimikunnan yhteyshenkilölle.

- Kennelliiton määrittämän laskentakaavan mukaan uroksen elinikäinen maksimijälkeläismäärä on (5% neljän edellisen vuoden rekisteröinnistä) 103+ 109+96+128= 436, josta 5 % 21,8 => 22.

-> Uroksen elinikäinen maksimijälkeläismäärä 22 jälkeläistä vuonna 2012 astuu voimaan 1.5.2012.


JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 8.2.2012

- Hyväksyttiin tilinpäätös

- Lehden taittajaksi on lupautunut Arja Virtanen, toistaiseksi lehden päätoimittajana toimii Tuija Liukkonen

- Lähetetty tiedustelu sitoumuskasvattajille 2000-07/2011 syntyneistä pentueista

- Kysely urosten astumiskäyttäytymisestä julkaistu 8.2.2012

- Gööttien perusvakuutusarvo on vuonna 2012 950e

- Jalostustoimikuntaan on tullut mukaan Inga Kahlman

- Päätettiin tyhjentää putiikkia vanhoista tuotteista alennusmyynnillä


JOHTOKUNTA TIEDOTTAA KOKOUKSESTA 23.1.2012

- eri toimikuntien ja työryhmien jäsenet vuonna 2012 löytyy yhdistyksen nettisivuilta 

- jäsenmaksut maksettava pikaisesti, eräpäivä 31.1., vasta vain noin puolet jäsenistä on maksanut jäsenmaksunsa. Lehti 1/2012 postitetaan jäsenmaksun maksaneille.
- puollettiin yhtä kennelnimianomusta
- matkakustannukset korvataan kuten vuonna 2011
- Paten pysti -palkinnon sääntöjä ei muuteta, yhdistys ei voi muuttaa kiertopalkintojen sääntöjä ilman palkinnon luovuttajan lupaa
- muistakaa lähettää vuosikirjaan aineisto 31.1 mennessä, 
goottivuosikirja@gmail.com
- jalostustarkastus pidetään 31.3-1.4 Tuusulassa, seuraa foorumia ja yhdistyksen kotisivuja
- paimennuskoesääntö on valmis, ensimmäiset taipumus- ja esikokeet on anottu kesäkuulle, lisätietoa Koiramme-lehden Työsarka-palstalta kevään kuluessa.