Toimikunnat ja työryhmät

Jalostustoimikunta 2020
Yhteyshenkilö (pentue- ja jalostustiedustelut)
Sari Pitkänen, 040 - 773 695
, goottijaltoimikunta [at] gmail.com
 
Muut jäsenet
Oili Helenius
Kirsi Hotanen
Päivi Pirhonen

Eläinlääkärijäsen
Tove Tuovio

Ulkopuolinen jalostusasiantuntija
Saija Tenhunen (agrologi, kotieläinjalostuksen ja genetiikan maisteri)
 
Tehtävät
Jalostustoimikunnan tehtävinä ovat kaikki gööttien jalostukseen liittyvät asiat. Näitä ovat mm.
 
  • Uroskyselyihin vastaaminen
  • Rodun terveystilanteen tiivis seuraaminen ja siitä tiedottaminen
  • Jalostustarkastuksen järjestäminen joka toinen vuosi ja sen tulosten dokumentointi
  • Kasvattajien tietopankin ylläpitäminen
  • Yhteydenpito erityisesti rodun kotimaahan Ruotsiin jalostukseen liittyvien asioiden tiimoilta
Erikoisnäyttelytoimikunta 2020
Puheenjohtaja
Sonja Vuorinen
 
Sihteeri
Kirsi Hotanen
 
Rahastonhoitaja
Henna Huusko
 
Tuomarisihteeri
Eija Kemiläinen, Kennelliiton näyttelyohjaaja
Koe- ja kilpailutoimikunta 2020
Toimikunnan vastaavat 
Maija Henttonen, gootti.johtokunta [at] gmail.com
Ulkomuototuomarikoulutuksen työryhmä
Jalostustoimikunta
Lehtitoimikunta
Vastaava päätoimittaja
---
 
Toimitus
Tuulikki Sundell, 21.5.2020
Maija Henttonen, 21.5.2020
 
Oikoluku
---
 
Tulostoimittaja
---
 
Lehteen tulevat aineistot osoitteeseen goottilehti [at] gmail.com ja tulokset osoitteeseen goottitulokset [at] gmail.com.
Aineisto-ohjeet lehdessä ja nettisivuilla.
Muut
 
Webmaster
Anni Lehto, goottiwww [at] gmail.com
 
Göötti-putiikki
Siina Raitanen, gootti.putiikki [at] gmail.com
 
Vuosikirja
goottivuosikirja [at] gmail.com
 
Valtuustoedustaja
Annaleena Sevillano, annaleena sevillano [at] helsinki.fi
 
Sähköinen arkisto
Tuulikki Sundell

 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry