Jalostus

Tervetuloa jalostustoimikunnan sivulle!
 
Jalostustomikunta seuraa gööttien terveystilannetta, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Se informoi näistä asioista:
  • Göötti-lehdessä erilaisin artikkelein.
  • Gööttifoorumilla informoiden ajankohtaisilla uutisilla (foorumi tulossa).
  • julkaisemalla kasvattajille 2-3 kertaa vuodessa Kasvattajatiedotessa.
 
Rodun jalostusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jonka mukaan uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl vuonna 2018.
 
Jalostustoimikunta ylläpitää kasvattajalistaa, jotka täyttävät kasvattajalistan ehdot.
 
Pentuvälityksessä välitetään heidän pentueitaan ja myös muiden jo aikuisia koiria, jotka etsivät uutta kotia. Mahdollisista pentueista tai gööteistä ylipäätäänkin voi tiedustella pentuvälityksen yhteyshenkilöltä
 
Uroslistaan voi jokainen ilmoittaa uroksensa, sillä lisää uroksia kaivataan koko ajan.
 
Kasvattajille:
  • Pentueseurantalomake (pdf, näytöllä täytettävä pdf)
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn. Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
  • Astutussopimus: word, näytöllä täytettävä pdf
 
Kennelnimen anomisprosessi
Jos olet hakemassa uutta kennelnimeä, toimi seuraavasti:
  1. Täytä Suomen Kennelliiton virallinen kennelnimihakemus siinä olevien ohjeiden mukaan.
  2. Täytä Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuslomake ja ota kopio käymäsi kasvattajan peruskurssin todistuksesta.
  3. Toimita edellä mainitut lomakkeet yhdistyksen sihteerille viimeistään viikkoa ennen johtokunnan kokousta.

Johtokunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan ja sen myöntäessä puollon, sihteeri toimittaa anomuksen puolto-kannanoton kanssa Suomen Kennelliittoon. 

 
Kyselyiden avulla kerätään tietoa koirista:
 
Tärkeitä linkkejä Kennelliiton www-sivuille kasvatukseen ja jalostukseen liittyen:
Suomen Kennelliiton jalostussivu
KoiraNet - Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmä
Omakoira-palvelu
Länsigöötanmaanpystykorvat ry