Gööttien silmäsairauden geenitestin tulokset

Animal Health Trustin (AHT) laboratoriossa on löydetty varsinainen länsigöötanmaanpystykorvien PRA:ta aiheuttava mutaatiokohta, jonka avulla voidaan arvioida tarkemmin koiran riskiä sairastua länsigöötanmaanpystykorvien PRA:han.

Löydetyn MERTK-geenissä sijaitsevan LINE-1 insertion on havaittu korreloivan vahvasti gööttien PRA:n kanssa. PRA-sairauksille tyypillisesti myöskään gööttien PRA:n osalta kaksi perittyä mutaatiota ei välttämättä aiheuta oireita koiran eliniän aikana, vaan sairastumiriski on 20-kertainen. Tutkimuksessa havattiin, että 69 koirasta, joilla oli kaksi kopiota (PRA:ta aiheuttavasta) LINE-insertiosta, 57 koiraa sai PRA:n oireita.

Lue lisää: PRA-mutaation löydöksen alkuperäisartikkeli

Geenitesti on osa uutta MyDogDNA2018-testipaneelia. Markkeritestin ja geenitestin erottaa toisistaan  "Markkeritesti"-nimestä.
 
Tässä listassa ovat ne geenitestitulokset, joille koiran omistaja on antanut julkaisuluvan rotujärjestölle. Jos tahdot koirasi tuloksen julkiseksi www-sivuille, lähetä lupa jalostustoimikunnan osoitteeseen goottijaltoimikunta [at] gmail.com. Tuloksia voi ilmoittaa MyDogDna-passin sertfikaattisivun kanssa.

Maininta epävirallinen tuloksen yhteydessä tarkoittaa, että koiran dna-näytettä ei ole ottanut virallinen näytteenottaja tai eläinlääkäri. Tuloksen perään lisätään tieto sen virallisuudesta, eli mistä tulos on saatu. Muussa tapauksessa tulos perustuu omistajan omaan ilmoitukseen. Listaa päivitetään pdf-muodossa. Uudet päivitykset on merkitty punaisella.
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry