Sääntömääräinen syyskokous
 
Vuoden 2021 syyskokous järjestetään lauantaina 13.11. klo 12 Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa (Ståhlberginkatu 4C).
 
Tilaan ei voi tuoda koiria.
 
Kokouspaikalla järjestetään yhdistyksen juhlakahvi sekä jäsenyyden ja valtakirjojen tarkastus klo 11.00 alkaen.
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokous järjestetään näin ollen myös Teams-kokouksena. Linkki etäkokoukseen lähetetään ilmoittautuneille.
 
Kaikkia kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen. Ilmoittautumista toivotaan etäosallistujien osalta jäsenyyden tarkastamista varten ja paikanpäälle tulijoilta riittävän tarjoilumäärän varaamista varten.
 
Ilmoittaudu syyskokoukseen viimeistään 10.11.2021 tällä lomakkeella.
 
Valtakirjan voi antaa vain kokoukseen fyysisesti osallistuvalle henkilölle.
 

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen juhlavuoden syyskokoukseen!

Talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma 2022

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. Hyväksytään yhdistykselle seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan johtokunnan varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi
 12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi (1) varahenkilö
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  13.1. Käsitellään Susanna Kujalalta tullut eroilmoitus
  13.2. Kunniajäseneksi kutsuminen: päätetään kutsua kunniajäseniksi johtokunnan esityksen mukaisesti:
  Juha Espo
  Minna Järvenpää
  Iris Kaimio
  Mikko Koskinen
 14. Kokouksen päättäminen
 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry