Sääntömääräinen kevätkokous
 
Tervetuloa Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n kevätkokoukseen ja puheenjohtajan valintakokoukseen lauantaina 8.8.2020 klo 13.00!

Paikka: Torpin Rientola, Mäntsäläntie 551, 07550 Torppi, Pukkila Tilaan saa tuoda koiria.

Tilaisuus alkaa jäsenyyksien ja valtakirjojen tarkastamisella klo 12.30.

Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä.
Sääntöjen mukaan jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään ääntään kokouksessa. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen, ja hän saa käyttää enintään viisi (5) valtakirjaääntä.

Pyydämme vielä huomaamaan, että kokouksessa päätetään myös siitä, järjestetäänkö yhdistyksen Gööttikisoja nykyisillä säännöillä vuonna 2020. Uudet säännöt tulevat voimaan vuoden 2021 alusta.

Varsinaisen kokouksen jälkeen on tarjolla pientä purtavaa ja keskustelutilaisuus yhdistyksen jäsenille. Keskustelutilaisuuden aiheena on käsitellä yhdistyksen sisäistä viestintää.
 
---

Kevätkokous ja puheenjohtajan valintakokous
Aika: 8.8.2020 klo 13.00
Paikka: Torpin Rientola, Mäntsäläntie 551, 07550 Torppi

Kokouksen esityslista
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Esitetään johtokunnan toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta
7. Esitetään tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikauden 2020 loppuajaksi
10. Valitaan johtokuntaan uudet jäsenet toimikauden aikana eronneiden tilalle
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11.1. Päätetään vuoden 2020 Gööttikisojen järjestämisestä
Johtokunta esittää, että vuoden 2020 kilpailut järjestetään nykyisillä säännöillä.
12. Kokouksen päättäminen
 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry