Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
 
Pentueen kasvattaja on
  • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
  • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
  • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
  • lonkkatulos on A, B tai C.
  • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
  • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
  • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2018 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
  • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Puheenjohtajan kirje (pdf) | Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake (pdf) | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
Pentue syntynyt 1.12.2018: 1 uros (pi) ja 2 narttua (pi)

isä Persbo Abbe  FI49720/16 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | silmät ok (2/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | näyttelystä ERI

emä FI LV MVA Ihanhelmi Aito Frendi  FI33010/16 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (6/17) | silmät ok (6/17)
J175-markkeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva H
hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 1,39 %)

kasvattaja IHANHELMI
Pia Ikonen, PÖYTYÄ
pia.ikonen1 [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
♦ Pentue syntynyt 22.11.2018: 2 urosta (pi) ja 2 narttua (1 tö) --- pennut alustavasti varattu

isä SE MVA Hjärtefröjden's Jetfire  FI46510/18 PI
lonkat B/B | polvet 0/0 | silmät ok (10/18)
geenitestin tulos kantaja

emä C.I.B FI DK EE LV BY MVA LT EE JMVA HeJW-13 PMJV-13 JV-13 V-13 BALTJV-14 EEJV-14 LVV-16 BYV-16 BENELUXV-18 Jaxonville Vartoos Vaan  FI14687/13
lonkat A/A | kyynärnivel 0/1 | polvet 0/0 | silmät distchiasis (9/18)
J175-markkeritestin tulos AA | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 2,44 %)

kasvattaja JAXONVILLE
Oili Helenius, Maunu Tavastin katu 24, 20380 TURKU
p. 040 - 960 0456, jaxonvillekennel [at] gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet
 
vko 51

isä PMJV-17 Wäliharjun Jesse James FI41589/16 PI
lonkat B/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (2/18) | silmät ok (1/18)
jalostustarkastettu: kokoinaiskuva ERI
erittäin hyvä paimennustaipumus

emä FI MVA Primus Magic Belili FI42765/14 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (1/18)
J175-markkeeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
LTE +172 p. laukausaltis  | ei paimennustaipumusta

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)
 
kasvattaja PRIMUS MAGIC
Kristiina Huovinen, Vankilantie 107, 27840 KÖYLIÖ
p. 044 - 572 7978, kristiina.huovinen [at] hotmail.fi
__________________________________________________________
 
vko 52

isä Satumainen Asser Ahkera FI56820/15 PI
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (5/17) | silmät ok (6/17)
J175-markkeeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
näyttelystä ERI | MH-luonnekuvaus suoritettu | erittäin hyvä paimennustaipumus

emä Primus Magic Cinnamon FI16870/17 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (4/18)
J175-markkeeritestin tulos AG | näyttelystä SERT & CACIB

pentue KoiraNetissä (ss 0,00 %)

kasvattaja PRIMUS MAGIC
Kristiina Huovinen, Vankilantie 107, 27840 KÖYLIÖ
p. 044 - 572 7978, kristiina.huovinen [at] hotmail.fi
__________________________________________________________
 
vko 52

isä Wäliharjun Into Iivari FI15663/16 TÖ
lonkat A/A | kyynärnivel 0/1 | polvet 0/0 | silmät ok (1/18)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
näyttelystä ERI | välttävä paimennustaipumus
 
emä Wäliharjun Herkku Hottis FI54562/15 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (3/18) | silmät ok (3/18)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva H
näyttelystä ERI

pentue KoiraNetissä (ss 0,59 %)

Kasvattaja KRIIKUNAN
Kata Dolmatoff, HYVINKÄÄ
kata.dolmatoff [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
vko 3/2019

isä Persbo Abbe  FI49720/16 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | silmät ok (2/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | näyttelystä ERI

emä C.I.B FI LV MVA HeW-12 HeWJ-12 V-14 V-16 V-17 Maiskis Ratina  FI16950/12
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (11/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
LTE +173 p. laukausvarma | MH-luonnekuvaus suoritettu | agility MINI3
erittäin hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kasvattaja MAISKIS
Maija Henttonen, KAUNIAINEN  
mhenttonen [at] hotmail.com
__________________________________________________________

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.

__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry