Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
 
Pentueen kasvattaja on
  • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
  • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
  • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
  • lonkkatulos on A, B tai C.
  • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
  • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
  • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2018 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
  • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Puheenjohtajan kirje (pdf) | Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake (pdf) | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
♦ Pentue syntynyt 28.12.2018: 2 urosta (1 tö) ja 4 narttua (tö) --- Pennut alustavasti varattu

isä Wäliharjun Into Iivari FI15663/16
lonkat A/A | kyynärnivel 0/1 | polvet 0/0 | silmät ok (1/18)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | jalostustarkastuslausunto
näyttelystä ERI | välttävä paimennustaipumus

emä Wäliharjun Herkku Hottis FI54562/15 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (3/18) | silmät ok (3/18)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva H | jalostustarkastuslausunto
näyttelystä ERI

pentue KoiraNetissä (ss 0,59 %)

Kasvattaja KRIIKUNAN
Kata Dolmatoff, HYVINKÄÄ
kata.dolmatoff [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
Pentue syntynyt 23.12.2018: 2 urosta (pi) ja 1 narttu (pi) --- Pennut alustavasti varrattu

isä Satumainen Asser Ahkera FI56820/15 PI
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (5/17) | silmät ok (6/17)
J175-markkeeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | jalostustarkastuslausunto
näyttelystä ERI | MH-luonnekuvaus suoritettu | erittäin hyvä paimennustaipumus

emä Primus Magic Cinnamon FI16870/17 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (4/18)
J175-markkeeritestin tulos AG | näyttelystä SERT & CACIB

pentue KoiraNetissä (ss 0,00 %)

kasvattaja PRIMUS MAGIC
Kristiina Huovinen, Vankilantie 107, 27840 KÖYLIÖ
p. 044 - 572 7978, kristiina.huovinen [at] hotmail.fi
__________________________________________________________
 
Pentue syntynyt 20.12.2018: 3 urosta (pi) ja 5 narttua (pi) --- Pennut alustavasti varattu

isä PMJV-17 Wäliharjun Jesse James FI41589/16 PI
lonkat B/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (2/18) | silmät ok (1/18)
jalostustarkastettu: kokoinaiskuva ERI | jalostustarkastuslausunto
erittäin hyvä paimennustaipumus

emä FI MVA Primus Magic Belili FI42765/14 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (1/18)
J175-markkeeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | jalostustarkastuslausunto
LTE +172 p. laukausaltis | ei paimennustaipumusta

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kasvattaja PRIMUS MAGIC
Kristiina Huovinen, Vankilantie 107, 27840 KÖYLIÖ
p. 044 - 572 7978, kristiina.huovinen [at] hotmail.fi
____________________________________________________________________________________________________________________

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet
 
vko 4

isä Mättjärns Sumo SE39792/2016 TÖ
lonkat B | silmät ok (2017)
näyttelystä SERT
 
emä FI MVA Kompiaisen Gauheella Kiireellä  FI41201/16 PI
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä LTV0 VA0 SP0 IDD0 (10/18) | silmät ok (10/18)
J175-markkeritesti AA | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH

Pentueen sukusiitosprosentti 0,00 % kuudessa sukupolvessa (Hunddata) ja 1,496 % kahdeksassa sukupolvessa (SV-pedigrees).

kasvattaja  KOMPIAISEN
Tuija Liukkonen, Veteläisenkuja 9 B 3, 90540 OULU
p. 050 - 598 6705, tuija.liukkonen [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
vko 15

isä FI MVA Jorsakin Lupu  FI57646/12 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (11/17) | silmät ok (10/17)
J175-markkeeritestin tulos AA, geenitestin tulos normaali | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | jalostustarkastuslausunto
LTE +140 p. laukausvarma | hyvä paimennustaipumus

emä Jorsakin Myy FI41724/13
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä SP0 LTV0 (10/15) | silmät distichiasis (4/18)
J175-markkeeritestin tulos AG | 
jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | jalostustarkastuslausunto
näyttelystä VASERT

pentue KoiraNetissä (ss 0,39 %)

kasvattaja JORSAKIN
Sari ja Jorma Pitkänen, Heinävedentie 135, 83100 LIPERI
p. 044 - 773 6953, jorsakin [at] gmail.com
__________________________________________________________

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.

__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry