Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
 
Pentueen kasvattaja on
 • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
 • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, huolimatta siitä, oliko edellinen pentue pentuvälityksessä vai ei. Jos lomaketta ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen, vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • lonkkatulos on A, B tai C.
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
 • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
 • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2020 enimmäisjälkeläismäärä on 31 kpl.
 • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 • Länsigöötanmaanpystykorvien Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) vuosille 2018-2022 on esitetty seuraavasti:
  Yhdistelmien kohdalla suositellaan:
  - Kahta C-lonkkaista ei yhdistetä.
  - Sukusiitoskerroin ei ylitä 2 prosenttia KoiraNetin mukaan viidellä sukupolvella laskettuna.
  - Neljän sukupolven sukutaulussa ei ole samoja koiria.
  - Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi.

 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Puheenjohtajan kirje (pdf) | Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
♦ Pentue syntynyt 16.10.2020: 2 urosta (1 tö) ja 2 narttua (pi)
 
isä FI MVA Jaxonville Äsken Tässä FI43695/15 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/1 | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (9/19) | silmät ok (9/19)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

emä CIB FI SE MVA V-15 JV-15 Mizacks Anouk Mystic Pink FI10863/15
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät distichiasis (6/20)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
 
pentue KoiraNetissä (ss 0,00 %)
 
kasvattaja ADAVALLS
Ada Walder, Snettansintie 23, 02740 ESPOO
p. 050 - 354 1345, ada.walder [at] hotmail.com
__________________________________________________________
 
Pentue syntynyt 5.10.2020: 2 urosta (pi) ja 2 narttua (1 tö) --- Pennut alustavasti varattu

isä FI MVA Ramsebergets Mikael FI30350/18 PI
lonkat A/B | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 SP0 LTV0 (3/20) | silmät ok (2/20)

emä Iraweiler Erica FI47646/17
lonkat B/B | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (5/19) | silmät ok (3/19)
geenitestin tulos altis | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
näyttelystä ERI

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kasvattaja WIICARITAR
Carita Viitamäki, Jämsä
p. 040 - 831 0593, caritaviitamaki [at] gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet
     
vko 50

isä Danga's Hugo Primusson FI20372/20 PI
lonkat A/A | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (7/20) | silmät ok (7/20)
geenitestin tulos normaali, hyperuritusuria normaali
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
välttävä paimennustaipumus

emä Jaxonville Deja-Vu Diiva Vaan FI12377/19 TÖ
lonkat A/A | polvet 0/0 | selkä VA1 LTV0 | silmät distchiasis
geenitestin tulos kantaja, hyperurikusuria normaali
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
ei paimennustaipumusta | näyttelystä SERT

pentue KoiraNetissä (ss 1,17 %)

kasvattaja JAXONVILLE
Oili Helenius, Maunu Tavastin katu 24, 20380 TURKU
p. 040 - 960 0456, jaxonvillekennel [at] gmail.com
__________________________________________________________
 

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.
 
__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry