Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
 
Pentueen kasvattaja on
  • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
  • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
  • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, jos ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
  • lonkkatulos on A, B tai C.
  • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
  • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
  • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2018 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
  • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Puheenjohtajan kirje (pdf) | Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake (pdf) | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
Pentue syntynyt 26.9.2018: 3 urosta (tö) ja 5 narttua (pi)
 
isä C.I.B FI RU EE MVA MV-16 Sydspetsens Finn-T FI50666/14 PI
lonkat B/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät distichiasis (1/17)
J175-markkeritestin tulos GG | jalostustarkastettu: ERI, hyväksytään (2017)
LTE +170 p laukausvarma | hyvä paimennustaipumus

emä FI MVA HeJW-16 Wäliharjun Hilma Holkki FI54564/15
lonkat A/A | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä IDD1 VA0 SP0 LTV0 (1/18) | silmät ok (1/18)
J175-markkertestin tulos AA | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
välttävä paimennustaipumus
 
 
kasvattaja WÄLIHARJUN
Kirsi Liikonen, Könnikäntie 465, 16600 JÄRVELÄ
p.040-537 86 89,  waliharjun [at] gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet
 
vko 46
isä FI MVA Jaxonville Åttonde Åke FI17567/15 PI
lonkat A/B | kyynärnivel 1/0 | polvet 0/0 | silmät ok (1/17)
J175-markkeritestintulos AA | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

emä Jaxonville Yks Ylläri FI22708/14 TÖ
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (2/18)
J175-markkeritestintulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

pentue KoiraNetissä (ss 4,37 %)

kasvattaja JAXONVILLE
Oili Helenius, Maunu Tavastin katu 24, 20380 TURKU
p. 040 - 960 0456, jaxonvillekennel [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
vko 47
 
isä SE MVA Hjärtefröjden's Jetfire FI46510/18 PI
lonkat B/B | polvet 0/0 | silmät ok (10/18)
geenitestin tulos kantaja

emä C.I.B FI DK EE LV BY MVA LT EE JMVA HeJW-13 PMJV-13 JV-13 V-13 BALTJV-14 EEJV-14 LVV-16 BYV-16 BENELUXV-18 Jaxonville Vartoos Vaan  FI14687/13
lonkat A/A | kyynärnivel 0/1 | polvet 0/0 | silmät distchiasis (9/18)
J175-markkeritestin tulos AA |  jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI | hyvä paimennustaipumus
 
pentue KoiraNetissä (ss 2,44 %)
 
kasvattaja JAXONVILLE
Oili Helenius, Maunu Tavastin katu 24, 20380 TURKU
p. 040 - 960 0456, jaxonvillekennel [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
vko 48

isä Persbo Abbe FI49720/16 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | silmät ok (2/17)
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | näyttelystä ERI

emä FI LV MVA Ihanhelmi Aito Frendi FI33010/16 PI
lonkat C/C | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (6/17) | silmät ok (6/17)
J175-markkeritestin tulos AG | jalostustarkastettu: kokonaiskuva H
hyvä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 1,39 %)

kasvattaja  IHANHELMI
Pia Ikonen, PÖYTYÄ 
pia.ikonen1 [at] gmail.com
__________________________________________________________

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.

__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry